De Nederlandse CAD Standaard (NLCS)

De Nederlandse CAD Standaard (NLCS) is een nationale standaard die specifiek is ontwikkeld voor de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW-sector).

Het primaire doel van NLCS is het standaardiseren van het maken en overdragen van 2D CAD-tekeningen binnen deze sector. Hieronder volgt een meer gedetailleerde uitleg van enkele belangrijke aspecten van NLCS:

Uniformiteit en Consistentie

NLCS streeft naar uniformiteit en consistentie in de manier waarop 2D CAD-tekeningen worden gemaakt en uitgewisseld. Dit zorgt ervoor dat verschillende stakeholders, zoals ingenieursbureaus, aannemers en overheidsinstanties, dezelfde standaarden volgen.

Herbruikbare As-Built Tekeningen

Een kernprincipe van NLCS is dat de as-built tekeningen herbruikbaar moeten zijn voor toekomstige reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden. Dit betekent dat de gecreëerde tekeningen niet alleen relevant zijn voor het initiële project, maar ook voor latere fasen gedurende de levenscyclus van de infrastructuur.

Efficiëntie en Kostenbesparing

Door een gestandaardiseerde aanpak te hanteren, bevordert NLCS efficiëntie in ontwerp-, bouw- en onderhoudsprocessen. Het verminderen van variabiliteit en het gebruik van herbruikbare tekeningen dragen bij aan kostenbesparing en tijdsbesparing gedurende de levensduur van een project.

Digitale Uitwisseling

NLCS faciliteert digitale uitwisseling van informatie tussen verschillende partijen. Dit bevordert een vlotte samenwerking en communicatie tussen ingenieurs, architecten, aannemers en andere belanghebbenden.

BIM (Building Information Modeling):

NLCS sluit aan bij ontwikkelingen in Building Information Modeling (BIM). BIM is een digitale representatie van de fysieke en functionele kenmerken van een gebouw of infrastructuur, en NLCS zorgt ervoor dat de 2D CAD-tekeningen binnen BIM-systemen passen.

Voor Techbase betekent de implementatie van NLCS dat het bedrijf zich committeert aan gestandaardiseerde processen die niet alleen voldoen aan de huidige normen en regelgeving in de sector, maar ook voorbereid zijn op de toekomstige behoeften en ontwikkelingen binnen de ondergrondse infrastructuur. Het gebruik van NLCS onderstreept het streven van Techbase naar duurzaamheid, efficiëntie en het leveren van hoogwaardige diensten aan onze klanten.