Vernieuwing van het energiesysteem

Netbeheerders laten weten dat ze grote plannen hebben en stellen voor om dingen op een andere manier aan te pakken.

Netbeheerders in Nederland plannen een grootschalige vernieuwing van het energiesysteem met jaarlijkse investeringen tot 8 miljard euro tot 2026. Deze investeringen zijn nodig vanwege de groeiende vraag naar energie, vooral elektriciteit. Samenwerking met belanghebbenden is cruciaal bij het ontwikkelen van investeringsplannen voor de komende jaren. Techbase, gericht op duurzaamheid, zal waarschijnlijk meer engineering en revisieopdrachten ontvangen als onderdeel van deze transitie.

Netbeheerders zijn druk bezig met de grootste vernieuwing van ons energiesysteem. Tijdens deze uitbreiding blijven de energievoorzieningen operationeel, en worden de meest ambitieuze investeringsplannen ooit bekendgemaakt. Tot en met 2026 zullen de jaarlijkse investeringen oplopen tot meer dan 8 miljard euro per jaar in de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetten. Dit is noodzakelijk vanwege de groeiende vraag naar energie, vooral omdat consumenten en industriële klanten steeds meer gebruik maken van elektriciteit.

De toenemende vraag naar transportcapaciteit vereist aanzienlijke uitbreidingen van het energienet. Op 18 oktober zijn maatregelen aangekondigd om deze uitdagingen aan te pakken, aangezien de vraag naar energie sneller stijgt dan de netbeheerders kunnen bijhouden. Dit heeft geleid tot een integrale afweging van alle aspecten van de energietransitie om te bepalen wat haalbaar is op zowel korte als lange termijn.

Samenwerking tussen belanghebbenden

Om de energie-infrastructuur aan te leggen, uit te breiden en te onderhouden, publiceren netbeheerders elke twee jaar investeringsplannen. Deze plannen, voor de jaren 2024, ’25 en ’26, worden in samenwerking met belanghebbenden zoals de overheid, provincies, gemeenten en marktpartijen ontwikkeld. Ook worden provinciale energieplannen voor het eerst meegenomen. Deze investeringsplannen liggen momenteel ter consultatie en worden op 1 januari ingediend bij de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM).

Prioriteiten stellen

Vanwege de groeiende vraag naar transportcapaciteit en de ruimtelijke uitdagingen is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. Hans-Peter Oskam, directeur beleid en energietransitie bij Netbeheer Nederland, benadrukt dat ondanks de ambitieuze plannen niet aan alle huidige aanvragen kan worden voldaan. Dit vereist dagelijkse afwegingen en keuzes over wat wel en niet direct kan worden gerealiseerd.

Wat betekent dit voor Techbase?

Voor 2050 moet in Nederland één op de drie straten worden opgebroken om er kabels voor groene elektriciteit in te leggen. Het gaat in totaal om 60.000 tot 80.000 kilometer kabel, zo blijkt uit een studie door de verzamelde netbeheerders in Nederland over de gevolgen van de energietransitie. Techbase is een ervaren partner voor de engineering van mogelijke kabel/leidingtracés, maar het kan de opdrachtgever volledig ondersteunen door ook het inmeten en verwerken van de uiteindelijke revisie aan te bieden. Hiermee probeert Techbase Nederland te helpen om de volledige energietransitie werkelijkheid te laten worden.

Voorstel Nationale Uitvoeringsagenda Regionale Infrastructuur

Om de uitvoering te versnellen, presenteren netbeheerders een voorstel voor een Nationale Uitvoeringsagenda Regionale Infrastructuur op 1 november. Dit voorstel is bedoeld om samenwerking tussen netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en overheden te verbeteren en de uitvoering van het energiesysteem logischer en sneller te maken. De agenda biedt ook transparantie en voorspelbaarheid, waardoor alle betrokkenen eerder op de hoogte zijn van de werkzaamheden aan de energie-infrastructuur. Netbeheerders zien deze agenda als het begin van een landelijke dialoog over de uitvoering van de energietransitie.